Пламъчните детектори се използват за установяване на различни видове пламъци в определена зона и за предупреждение за опасност. Те са оборудвани с най-модерна технология за оптимална детекция и позволяват подсисигуряване на стопанските обекти дори в най-опасна среда.

Оптичните детектори отговарят на изискванията на всички клонове на индустрията. Те са програмируеми и дават възможност за адаптиране към конкретните нужди.

Ние предлагаме няколко серии пламъчни детектори със следните характеристики:

  • Различни видове изходи
  • Непрекъсната самодиагностика на оптиката
  • Бързодействие
  • Опция „Вграден видеозапис“
  • Разпознаване на фалшива аларма