Пазарът на индустриалната обработка на водите има нужда от продукти с високо качество на техниката, даващи възможност за бърз монтаж и пуск, но също така предоставящи и икономически ползи. В областта на водите и отпадните води ние предлагаме решения за различни приложения, като гарантираме точно измерване и контрол на процесите.

Приложения

  • Питейна вода

  • Промишлени води

  • Отпадни води

  • Плувни басейни

Измервани величини

  • Температура

  • Налягане

  • Разход

  • Ниво

  • рН, Редокс потенциал, проводимост, мътност, разтворен кислород, остатъчен и общ хлор, хлорен диоксид и др.

  • Други анализи