Високи температури, разтопен метал и тежки товари – производството на стомана, желязо и цветни метали поставя на изпитание и персонала и техниката. Затова сигурността и надеждността са един от основните приоритети в тези производства. Не само за да се предотвратят  инциденти,но и за да се гарантира непрекъснатостта на тежкия производствен процес. За тази цел Вие имате нужда от здрава и сигурна техника, която да гарантира надеждно измерване и интелигентен контрол.

Приложения

  • Пещи и линии за производство на черни метали (металолеене)

  • Пещи и линии за производство на цветни метали (металолеене)

  • Пещи за отгряване и закаляване

  • Солни вани

  • Линии за горещо и студено валцоване

Измервани величини

  • Температура

  • Налягане

  • Разход

  • Ниво

  • Анализ на течни флуиди