Енергийният пазар продължава да се развива благодарение на нарастващата нужда от енергия и електричество. Това изисква не само изграждането на нови, но и модернизацията на съществуващи централи. И тук измервателната техника играе основна роля: колкото е по-точно измерването толкова по-ефективно е производството. Нашата търговска програма обхваща уреди за разход, налягане, температура, ниво и др. В зависимост от приложението ние предлагаме разнообразие от алтернативни методи на измерване.

Приложения

 • Производство на енергия от ТЕЦ

 • Производство на енергия от комбинирани централи

 • Производство на енергия от ВЕЦ

 • Производство на енергия от възобновяеми източници – вятърни генератори и соларни системи

Измервани величини

 • Температура

 • Налягане

 • Разход

 • Ниво

 • Анализ на течни флуиди

 • Влажност

 • Други