Пластмасите и опаковките са неразделна част от нашето ежедневие. Но само техните производители знаят от какво голямо значение за производствения процес е точното измерване. Нашето предложение за този индустриален сектор съдържа широк избор от сензори, трансмитери, регулатори, изпълнителни механизми и системи за автоматизация, отличаващи се с надеждност, практичност и лесен монтаж и обслужване.

Приложения

  • Екструдери

  • Шприц машини

  • Формовъчни машини

  • Горещи канали

Измервани величини

  • Температура

  • Налягане