Стъклото, керамиката и глината са материали, с които се сблъскваме всеки ден. Като производител на такива продукти Вие  много добре знаете на какви високи изисквания трябва да отговаря техниката, за да издържи тя на екстремните производствени условия. Ние сме на разположение с информация и решения в областта на измерването и автоматизацията – независимо дали  става дума за измерване, регулиране, регистрация или визуализация на температура или друга величина.

Приложения

 • Пещи и линии за производство на домакинско стъкло

 • Пещи и линии за производство на стъклен амбалаж

 • Пещи и линии за производство на плоско стъкло

 • Пещи и линии за производство на декоративно стъкло

 • Пещи и линии за производство на санитарна керамика

 • Пещи за индустриална керамика

 • Лабораторни пещи (дентални и др)

 • Други

Измервани величини

 • Температура

 • Налягане

 • Разход

 • Ниво