В биофармацевтичното производство преминаването от малогабаритната развойна дейност към серийно промишлено производство е предизвикателство. Уголемяването на мащаба се усложнява от необходимостта от комплексна автоматизация и контрол. От каквото и да имате нужда в областта на измервателната техника ние сме насреща. Защото нашата цел е да предложим подходящи висококачествени продукти за постигане на надеждно и точно измерване и контрол.

Приложения

 • Ферментационни процеси

 • Чиста и ултрачиста вода

 • Стерилизационни и дезинфекционни процеси

 • Сушене

 • Производство на суровинни и готови продукти

 • Чисти помещения

 • Лабораторни измервания

 • Други

Измервани величини

 • Температура

 • Налягане

 • Разход

 • Ниво

 • Плътност, вискозитет

 • рН, Редокс потенциал, проводимост, мътност, разтворен кислород, остатъчен и общ хлор, хлорен диоксид и др.

 • Влажност, скорост на въздух, СО2

 • Анализ на различни аналити

 • Други

Хигиенен дизайн

Хигиенният дизайн е едно от най-важните неща във фармацевтичната промишленост и биотехнологиите.

Производствените линии се проектират и сертифицират в съответствие с най-строгите стандарти и норми за хигиенно изпълнение, гарантиращи безопасност на продуктите за здравето на хора и животни. В този смисъл и измервателната техника също трябва да отговаря на тези високи изисквания – по отношение на използваните материали, процесни присъединявания, полирани повърхности на частите в допир с измерваната среда и т.н. Продуктите, които предлагаме са произведени и отговарят на изискванията на утвърдени стандарти като EHEDG, 3-А, FDA.