В днешно време дървото е най-важната суровина за производството на хартия и дървени плоскости. Основният процес включва преработката на трупи в дървен чипс и целулоза. Когато става въпрос за количеството преработени трупи и гарантиране на постоянно качество на хартията и на дървените плоскости в крайна сметка става дума за спазване на точни пропорции. И точно тук идва на помощ измервателната техника за разход, ниво, тепература за различни среди, вкл. и на агресивни киселини и основи.

Приложения

 • Производство на целулоза

 • Производство на хартия

 • Производство на дървени плоскости

 • Съпътстващи производства

Измервани величини

 • Температура

 • Налягане

 • Разход

 • Ниво

 • Анализ на течни флуиди

 • Влажност

 • Други