Хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки са многообразни. Независимо от това дали проектирате и изграждате фабрики за напитки, млеко-преработвателни или месопреработвателни предприятия, пекарни и др. или се занимавате с поддръжка в областта на КИПиА в някоя от тези области ние можем да Ви помогнем с подходящи решения за Вашите приложения.

Приложения

 • Производство на бира

 • Производство на напитки

 • Производство и преработка на мляко

 • Производство и преработка на месо

 • Производство на хляб и тестени изделия

 • Други

Измервани величини

 • Температура

 • Налягане

 • Разход

 • Ниво

 • Плътност, вискозитет

 • рН, проводимост, мътност, разтворен кислород и др.

 • Съдържание на сухо вещество

Хигиенен дизайн

Хигиенният дизайн е едно от най-важните неща в производството на храни и напитки.

Производствените линии се проектират и сертифицират в съответствие със стандартите и нормите за хигиенно изпълнение. В този смисъл и измервателната техника също трябва да отговаря на тези изисквания. Продуктите, които предлагаме са произведени и отговарят на изискванията на утвърдени стандарти като EHEDG, 3-А, FDA