gunter

Guenther
Водещ европейски производител на температурни датчици – термодвойки и термосъпротивления…
http://www.guenther.eu

Teledyne Oldham Simtronics
Световен лидер в производството на детектори за газ и пламък, намиращи приложение в различни опасни зони….
https://www.teledynegasandflamedetection.com/en-us

ABB
АВВ е технологичен лидер в областта на електрификацията и автоматизацията, осигуряващ устойчиво и ресурсно спестяващо бъдеще…
https://new.abb.com/products/measurement-products

endress

Endress + Hauser
Един от водещите световни производители на измервателна техника за разход, ниво, налягане, анализ на течности, температура …
www.endress.com

gerfan

Gefran
Водещ европейски производител на сензори, регулатори, индикатори и системи за автоматизация, регулатори на скорост на АС и DC двигатели, инвертори и конвертори…
www.gefran.com

trafag

Trafag
Един от водещите световни производители на преобразуватели на налягане, пресостати, термостати, стрелкови термометри, уреди за измерване плътност на газове …
www.trafag.com

analox

Analox
Британска компания с 40-годишен опит в разработването, производството и доставката на аналитична техника – анализатори и биохимични реагенти и консумативи.
www.analox.com

mega

МЕГА инженеринг
Наш надежден партньор в областта на инженеринга с дългогодишен опит в автоматизацията на производствени процеси в различни индустриални браншове, предоставяне на услуги по сервиз и ремонт на измервателна техника…
www.megaeng.eu

PiControl_2

Пи Контрол
Наш надежден партньор в областта на индустриалната автоматизация, софтуера и комуникациите…
www.pi-control.com

BATT

BATT Cables
Един от водещите европейски доставчици на кабели за различни приложения…

..и още много други партньори !