Анализатори на хранителни вещества
  • Сензори и анализатори за амоний, нитрат, фосфат и фосфор

  • Приложение – контрол на отпадните води в пречиствателни станции

  • Стандартен калориметричен метод на измерване, сравним с лабораторно мерене

  • Оптични и йонноселективни сензори

  • Системите за пробовземане осигуряват надеждна подготовка на пробите за анализ и разполагат с автоматично почистване с въздух, вода или почистващи средства

  • Възможност за включване на допълнителни сензори за рН, проводимост, разтворен кислород – осигуряване на комплексни мерения с един вторичен уред

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС