Сензори и трансмитери за проводимост
  • Кондуктивен или индуктивен принцип на измерване в зависимост от конкретното приложение

  • Надеждни и прецизни уреди за всякакви измервания и области като ултрачисти води, CIP-инсталации, ATEX-приложения, хигиенни процеси, измервания в енергетиката и др.

  • Компактни или разделени конструкции на сензора и трансмитера

  • Четириелектродни индуктивни сензори – измерване на широки обхвати от най-ниски µS- до високи mS-диапазони с един сензор

  • Преобразуватели с токов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол, честотен изход, релеен изход или комбинация от тях

  • Опционално изпълнения с дигитален изход – комуникационни протоколи Modbus RS 485, Modbus TCP, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

  • Разнообразни процесни присъединявания, вкл. за високохигиенни приложения (сертификати ЕHEDG, 3-A)

  • Като алтернатива на аналоговите се предлагат и дигитални сензори с безконтактно предаване на сигнала към преобразувателя, което увеличава многократно сигурността и прецизността на измерването

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС