Сензори и трансмитери за разтворен кислород
  • Пълна гама уреди за дезинфекция на вода – сензори и преобразуватели за остатъчен и общ хлор и хлорен диоксид

  • Подходящи проточни и потопяеми арматури

  • Комплектно оборудвани панели за измерване на хлор и хлорен диоксид – сензор, арматура, преобразувател, пробовземни вентили и др.

  • Преобразуватели с токов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол, честотен изход, релеен изход или комбинация от тях

  • Опционално изпълнения с дигитален изход – комуникационни протоколи Modbus RS 485, Modbus TCP, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС