Процесни фотометри
  • Фотометрите за измерване на UV-, NIR- и VIS- абсорбция позволяват прецизно inline измерване на концентрация, цвят и мътност

  • Спестяват се вземане на проби и лабораторен анализ

  • Разнообразни приложения – от биотехнологии, фармацевтична, хранително-вкусова промишленост и производство на напитки до химия и нефтопреработка

  • Хигиенният дизайн на сензорите позволява използване в процеси на ферментация, филтрация, кристализация, разделяне на фази и др.

  • Възможност за включване на допълнителни сензори за рН, проводимост, разтворен кислород – осигуряване на комплексни мерения с един вторичен уред

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС