Контролерът е основния компонент на стационарните системи за детекция на газове. Свързан към няколко детектора той осигурява постоянен мониторинг на помещения и площи, изложени на риск от изтичане на газ. Сертификацията по ATEX EN 50271 и покриването на метрологичните изисквания по EN60079-29-1 на Вашата инсталация за детекция на газ гарантира безопасна работа.

На първо място контролерът обработва сигнала от газ-детекторите. В случай на превишена концентрация той генерира съответни действия. Тези действия са дефинирани предварително от потребителя – те могат да бъдат предупредителни светлинни или звукови сигнали, задействане на изпълнителни механизми, изпращане на алармени съобщения на разстояние.

В нашата продуктова програма предлагаме едноканални и многоканални контролери