vlajnost3

Индустриални трансмитери за разнообразни приложения

 • Температури в диапазона -40…+180 С
 • Налягане до 100 bar
 • Покрития на сензора срещу замърсяване и корозия
 • Взривозащитени изпълнения
 • Аналогови изходи – унифицирани токови и напреженови сигнали
 • Дигитални изходи – комуникационни протоколи Modbus RTU и Modbus TCP
 • Изчисляване на всички производни на влажността величини – абсолютна влажност, точка на оросяване, специфична енталпия и др.

Трансмитери за климатични приложения

 • Температури в диапазона -40…+80 С
 • Опционални изпълнения със защита на сензора срущу замърсяване и конденз
 • Компактна и разделена конструкция
 • Конструкции за монтаж на стена и за канал
 • Аналогови изходи – унифицирани токови и напреженови сигнали
 • Дигитални изходи – комуникационни протоколи Modbus RTU и BACnet MS/TP
 • Изчисляване на всички производни на влажността величини – абсолютна влажност, точка на оросяване, специфична енталпия и др.

Дейта логери за влажност и температура

 • С вградени или с външни сензори
 • С или без дисплей
 • Възможност за измерване на допълнителни величини – налягане, СО2
 • Многоканални версии – разширяване до 10 канала с външни сензори
 • Памет – 16 МВ (до 3.200.000 стойности)
 • Аналогови изходи – унифицирани токови и напреженови сигнали
 • Интрефейси – USB, LAN (Ethernet)

Безжични трансмитери за влажност и температура

 • Компактна или разделена конструкция
 • Безжично предаване на сигнала до 1000 м
 • Честота 2,4 GHz
 • Допълнителна измервана величина – СО2
 • Една базисна станция за до 500 излъчвателя (до 2000 величини)
 • Комуникация – Webserver, Ethernet, Modbus RTU или TCP/IP

Преносими уреди за влажност и температура

 • Разнообразие на сменяеми сонди
 • Допълнителна измервани величини – СО2, налягане, скорост на въздух и др.
 • Едновременно показание на до 3 измервани величини
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС