Измерване на точка на оросяване и мониторинг на конденз

Преобразуватели на точка на оросяване

 • Измерване в диапазона -60…+60 С
 • Налягане до 100 bar
 • Допълнително измерване на точка на замръзване
 • Аналогови изходи – унифицирани токови и напреженови сигнали
 • С или без дисплей

Уреди за мониторинг на конденз

 • Измерване в диапазона 10…100 % отн.влажност
 • Време на реакция на изменение на повърхностната температура – <3 мин.
 • Изход: реле
 • Опция: светодиоди за състояние на изхода

Преносими уреди за точка на оросяване

 • Сменяеми сонди
 • Допълнителна измервани величини – СО2, налягане, скорост на въздух и др.
 • Едновременно показание на до 3 измервани величини
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС