Анализатори

◊ Анализатори за един или няколко аналита

 • Глюкоза
 • Лактат
 • Глутамин
 • Глутамат
 • Амоний
 • Етанол
 • Метанол
 • Захароза
 • Лактоза
 • Глицерол
 • и др.

◊ Свободно програмиране на мерната единица
◊ Бързодействие и лесно обслужване
◊ Всички необходими реагенти и стандартни разтвори

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС