Електронни индикатори и сигнални уреди
  • Едноканални и многоканални уреди

  • Програмируеми входове и изходи

  • Показание на допълнителни изчислени величини

  • Настроеваеми дисплеи с цифрово, барграфно и текстово показание

  • Възможност за захранване на сензори по двупроводна линия

  • Лесна и удобна настройка от самия уред или през РС чрез софтуер за програмиране

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС