Електро-механични термостати и пресостати
  • Контрол на температура с термостати и електро-контактни термометри

  • Контрол на налягане с пресостати и електро-контактни манометри

  • Електро-магнитна устойчивост, устойчивост на вибрации, удари и резки температурни промени

  • Взриво- и искробезопасни изпълнения по ATEX

  • Лесна настройка на диапазон, хистерезис, закъснение на сработване и др.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС