Електро-механични и електронни пресостати
  • Диапазони от 0…0,1 bar до 0…1000 bar

  • Изходни сигнали: реле, полупроводниково реле, аналогов изход 4…20 мА, IO-Link

  • Висока повторяемост и стабилност, съчетана с точност, стигаща до ±0,3%

  • Разнообразни процесни присъединявания, вкл. за високохигиенни приложения (сертификати ЕHEDG, 3-A)

  • Различни видове електрическо подвързване – М12 щекери, вентилни щекери по ISO 4400, твърдо закрепен кабел и др.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС