Преобразуватели на относително и абсолютно налягане

 • Разнообразие от диапазони от -1 bar до +1000 bar отн.налягане

 • Нормирани токови и напреженови изходни сигнали 0/4…20 мА, 0/2…10 V, нестандартни сигнали (0…5 V, 0,5…4,5 V и др.), IO-Link

 • Висока повторяемост и стабилност, съчетана с точност, стигаща до ±0,1%

 • Разнообразни процесни присъединявания, вкл. за високохигиенни приложения (сертификати ЕHEDG, 3-A)

 • Различни видове електрическо подвързване – М12 щекери, вентилни щекери по ISO 4400, твърдо закрепен кабел и др

 • Изпълнения с метална и кармична измервателна клетка

 • С или без дисплей

Преобразуватели на диференциално налягане

 • Диапазони от 0,1 mbar до 1000 mbar

 • Нормирани токови и напреженови изходни сигнали 0/4…20 мА, 0/2…10 V, нестандартни сигнали (-5…+5 V, -10…+10 V), изпълнения с 1 или 2 гранични контакта

 • Висока повторяемост и стабилност, съчетана с точност, стигаща до ±0,2%

 • С или без дисплей

Преобразуватели на налягане за маса

Преобразуватели на налягане за маса
 • Диапазони от 0…50 bar до 0…1200 bar

 • Токови и напреженови изходни сигнали 4…20 мА, 0…10 V, 0…5 V и др.

 • Комуникационни протоколи HART и CAN Open

 • Висока повторяемост и стабилност, съчетана с точност, стигаща до ±0,25%

 • За температури на измерваната среда до +410 С

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС