Програмируеми преобразуватели на относително и абсолютно налягане

програмируеми
 • Диапазони от -100…+100 mbar до 0…1000 bar отн.налягане и 0…0,25 bar до 0…25 bar абс.налягане

 • Свиваемост на обхвата (Turn down) до 100:1 (опционално и по-висока)

 • Висока повторяемост и стабилност, съчетана с точност, стигаща до ±0,025%

 • Токов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол

 • Дигитален изход – комуникационни протоколи PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus

 • Голямо разнообразие на процесни присъединявания, вкл. за високохигиенни приложения (сертификати ЕHEDG, 3-A)

 • Изпълнения без или с дисплей, вкл. разделена конструкция

Програмируеми преобразуватели на диференциално налягане

Програмируеми преобразуватели на диференциално налягане
 • Диапазони от 10 mbar до 100 bar диференциално налягане

 • Свиваемост на обхвата (Turn down) до 100:1 (опционално и по-висока)

 • Висока повторяемост и стабилност, съчетана с точност, стигаща до ±0,035%

 • Токов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол

 • Дигитален изход – комуникационни протоколи PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus

 • Голямо разнообразие на процесни присъединявания, вкл. и с изнесени мембрани

 • Изпълнения без или с дисплей, вкл. разделена конструкция

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС