Хидростатично измерване на ниво
  • Диапазони от 0…0,1 bar до 0…25 bar

  • Изходен сигнал 4…20 мА

  • Комуникационен протокол HART

  • Висока повторяемост и стабилност, съчетана с точност, стигаща до ±0,1%

  • Изпълнение по ATEX

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС