Електро-механично измерване на ниво
  • Измерване с висока точност на ниво, плътност и детекция на слоеве в течности

  • Основно приложение: за прецизни измервания в резервоари в нефто-химическата промишленост (суров нефт и преработени нефтени продукти – бензин, дизел и др.), както и на различни химически продукти

  • Търговско мерене

  • Измерване на ниво на насипни материали

  • Диапазони на измерване: до 47 м за течни и до 70 м за насипни материали

  • Аналогов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол

  • Възможност за дигитален изход – комуникационeн протокол MODBUS

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС