Капацитивни нивомери
  • Прост и евтин метод, който покрива голяма част от съществуващите приложения за измерване на ниво основно на течни флуиди

  • Подходящ метод за измерване на ниво в малки съдове, както и при агресивни, полепващи и вискозни продукти

  • Приложение за непрекъснато измерване на ниво и на детекция на слоеве и пяна в проводими течности

  • Диапазони на измерване до 12 м; температура на изм.среда до +200 С, налягане до 100 bar

  • Разнообразие на материали на сондите и техните покрития, както и на процесните присъединявания, което ги прави подходящи за различни приложения, вкл. за високохигиенни

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС