Радарни нивомери
  • Безконтактно измерване на ниво на течни и насипни продукти, независимо от свойствата на средата като плътност и проводимост (при течните продукти) и запрашеност (при насипните продукти)

  • Изпълнения на антената от най-разнообразни материали за всякакви приложения – от измерване на чисти до агресивни и абразивни среди

  • Честоти до 80 kHz с възможност за диапазони на измерване до 125 м

  • Аналогов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол

  • Разнообразни процесни присъединявания, вкл. за високохигиенни приложения

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС