Радиометрично измерване на ниво
  • Този метод за непрекъснато и гранично измерване на ниво, плътност и разпознаване на слоеве в течности, суспензии и тинести среди е единствено приложимия там, където съществуват екстремни процесни условия или където механични, геометрични или др. дадености правят невъзможно използването на други методи

  • Източници на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) Cs137 и Co60

  • Аналогов изходен сигнал от сцинтилатора – 4…20 мА с или без HART-протокол

  • Възможност за дигитален изход – комуникационни протоколи PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus

  • Приложения в екстремни процесни условия без значение на температура, налягане и др.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС