Ултразвукови нивомери
  • Непрекъснато безконтактно измерване на ниво на течни, пастообразни, прахообразни и насипни материали с голям размер на частиците

  • Ефект на „самопочистване“ на сензора поради вибриращата сензорна мембрана, което прави измерването независимо от диелектричната константа, плътността и влажността на средата, както и от полепването на продукт.

  • Възможност за юстиране без необходимост от изпразване и пълнене на съда

  • Диапазони на измерване до 45 м; температура на изм.среда до +95 С, налягане до 4 bar

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС