Уреди с вълновод
  • Надеждно измерване на ниво независимо от повърхността на измерваната среда и вградените в резервоарите допълнителни части – стълби, пълначни тръби и др.

  • Допълнителна сигурност чрез разпознаване на края на сондата; точно измерване дори по време на пълнене на резервоара.

  • Аналогов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол

  • Разнообразие на материали на сондите и на процесните присъединявания, което ги прави подходящи за агресивни и абразивни среди, както и за високохигиенни приложения

  • Диапазони на измерване до 75 м; температура на изм.среда до +450 С, налягане до 400 bar

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС