Вихрови разходомери
  • Универсално приложими уреди за измерване на течности, газове и пара, в повечето случаи независимо от температурата, налягането и вискозитета на измерваната среда

  • Интегрирана компенсация по температура и налягане, интегрирано изчислително устройство на енергия

  • Различни конструкции – от измервателна тръба с редуциран диаметър до двойни изпълнения с два преобразувателя

  • Изпълнения с токов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол, честотен изход, релеен изход или комбинация от тях

  • Дигитален изход – комуникационни протоколи MODBUS, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

  • Голям избор на размери, стигащи до DN 300

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС