Кориолисови (масови) разходомери
  • Универсален принцип на измерване за течности и газове, независещ от свойствата на измерваната среда и профила на потока. Без необходимост от прави участъци преди и след разходомера

  • Измерване на масов и обемен разход, плътност, концентрация, вискозитет и др. производни (изчислени) величини – ˚BRIX, °Baumé, °API, °Balling или °Plato и др.

  • Различни конструкции на измервателната тръба – от двойна извита до единична права тръба

  • Висока точност на измерване – типично ±0,1%, опционално до ±0,05%

  • Изпълнения с токов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол, честотен изход, релеен изход или комбинация от тях

  • Дигитален изход – комуникационни протоколи MODBUS, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET и др.

  • Голям избор на размери – от DN01 до DN 350

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС