Ротаметри
  • За елементарни и евтини измервания на разход на газове и течности без необходимост от захранваща енергия

  • Конструкции с метална и стъклена измервателна тръба

  • Опционални изпълнения с електроника – аналогов изход 4…20 мА с или без HART-протокол, сигнализатори на гранични стойности, дигитална комуникация – PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

  • Размери от 1/8” до DN 150

  • Механично или дигитално показание

  • Разнообразни процесни присъединявания, вкл. за високохигиенни приложения

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС