Ултразвукови разходомери
  • Широка гама уреди за измерване на разход на течности, газове и пара. Измерване независимо от налягане, температура (за високи и криогенни температури) и вискозитет на измерваните среди.
  • Свободен проход на измервателна тръба (без загуба на налягане), без подвижни части (лесна поддръжка), дълъг живот – без абарзия или корозия от измервания флуид.

  • Inline или Clamp-On конструкции за стационарно непрекъснато или временно измерване, вкл. преносими варианти

  • Голям избор на размери, стигащи до DN 2000

  • Изпълнения с токов изходен сигнал 4…20 мА с или без HART-протокол, честотен изход, релеен изход или комбинация от тях

  • Дигитален изход – комуникационни протоколи MODBUS, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС