Уреди за контрол на потока
  • Eвтина алтернатива за показание на разход – с или без допълнителна енергия

  • Механични или магнитно-индуктивни уреди (за проводими течности)

  • Проточно или потопяемо изпълнение

  • За тръби до DN 400

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС