Електро-механични регулатори

Електро-механичните регулатори на различни величини имат своето място в широк кръг приложения

  • Регулиране на температура с термостати и електро-контактни термометри

  • Регулиране на налягане с пресостати и електро-контактни манометри

  • Контрол на поток с електро-механични уреди за разход

  • Контрол на ниво с електро-механични уреди за ниво

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС