• Едноканални и многоканални регулатори

  • Програмируеми входове, изходи, структура на регулиране (P, PI, PD, PID) и тип регулатор (дву-, трипозиционен, трипозиционен стъпков и непрекъснат)

  • Допълнителни функции – рампа, самооптимизиране, таймер, профилно регулиране, математика и логика и др.

  • Изпълнения с цифров дисплей или многофунционален екран

  • Разнообразие на аналогови и дискретни изходи

  • Различни комуникационни протоколи – Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus, Ethernet и др.

  • Лесна и удобна настройка от самия уред или през РС чрез софтуер за програмиране

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Измервай I Регулирай I Контролирай I Регистрирай I Автоматизирай

Ние предлагаме не само продукти и услуги, ние предлагаме ползи от сътрудничеството с нас !
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС