News
2606, 2020

Актуални новини

юни 26th, 2020|

Проект на ЕС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.07)

Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса, от което се очаква силен негативен ефект върху световната икономика. Въпреки че рецесията изглежда не може да бъде избегната към настоящия момент, поради краткия период и динамичната обстановка, е трудно да бъде оценен икономическия ефект от разпространение на болестта. Последиците за икономиката ще са пропорционални на продължителността и обхвата на въведените рестрикции, като с увеличаване на времето за решаване на проблема с разпространението на заразата, в затруднение ще изпадат все по-голям брой отрасли. На този етап очакванията на международни експерти са, че заради пандемията икономическите последици ще надхвърлят негативните ефекти на финансовата криза от 2008 г. В зависимост от развитието и продължителността на ситуацията с вируса COVID-19, Световният икономически форум предвижда спад от очакваното ниво на световния БВП между 1 и 2 трилиона долара през 2020 г.

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които изпитват затруднения с набавянето на ресурси да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

БИГ процес контрол ЕООД е едно от предприятията, чийто бизнес пострада в значителна степен от парализата на икономическия живот. По тази причина ние кандидаствахме и сме одобрени като бенефициент на финансов ресурс по горната програма. Сключен е и е в процес на изпълнение Договор BG16RFOP002-2.073-0906-C01, което ще осигури оперативен капитал за справяне с част от негативните последици от пандемията.


Go to Top